×

×
×
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับ กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม

วันที่ปรับปรุง : 28/03/2017 13:24 จำนวนผู้เข้าชม : 26      วันที่ 3 ก.พ.60  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และนายดุสิต แสงสุคนธ์ ผูอำนวยการโครงการชลประทานตาก นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับ กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม นำโดยร้อยตำรวจตรีสุชาติ มีชะคะ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย มทบ.310 ณ บ้านน้ำรึม ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 

      ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความต้องการขั้นพื้นฐานคือเรื่องน้ำ และพื้นที่ป่า แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิตและป่าเบญจพรรณ พื้นดินเป็นทรายและดินลูกรังไม่อุ้มน้ำ เมื่อฝนตกน้ำจะซึมหายไปอย่างรวดเร็ว ราษฎรกลุ่มหนึ่งจึงพูดคุยถึงการเริ่มต้นทำอะไรเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับหมู่บ้าน กับป่าชุมชน จึงได้นำแนวพระราชดำริเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้น และการปลูกป่าควบคู่กันไป 
กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม ได้เริ่มดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าชุมชนหมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก มาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2559 จนถึงปัจจจุบัน รวม122 ฝาย ซึ่งมีทั้งฝายที่ทำจากกล่องเกเบี้ยน ฝายคอนกรีตกึ่งถาวร ฝายหินทิ้ง
และในปี 2560 กลุ่มได้เขียนโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ตามรอยพ่อหลวง เราเกิดในรัชการที่ 9 ตั้งเป้าสร้างฝายจำนวน 1010 ฝาย โดยไม่กำหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และเก็กกักน้ำไว้ในในฤดูแล้งได้ด้วย

แท็ก : รองอธิบดีกรมชลประทาน | กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม |